Program

aby poznać program proszę wybrać właściwą zakładkę:

27 marca (piątek)

od 12:00                    rejestracja uczestników konkursu (punkt informacyjny: foyer budynku E – AMKL)
13:30 – 13,45             Otwarcie Festiwalu mYear 2020 (Sala Koncertowa AMKL)
14:00 – 15:00            I etap pisemny: ARKUSZE  (Sala Koncertowa AMKL)
16:00 – 17:30             I etap pisemny: mYear VARIA (Sala Koncertowa AMKL)
18:15 – 21:00             I etap pisemny: mYear LIVE

28 marca (sobota)

9:00                          ogłoszenie wyników I etapu konkursu
9:10 – 11,30             II etap pisemny/praktyczny: mYear NEW HORIZONS
12:00 – 18:30          II etap praktyczny: ŚCIEŻKA SŁUCHOWA indywidualnie (sale ćwiczeniowe) – wskazane 45+15+15 min.
12:00 – 18:30          w czasie wolnym od przydzielonych zadań indywidualnych – dostęp do wykładów/aktywności nauczycielskich
19:00 – 21:00          II etap praktyczny mY sounds (sale i teren AMKL)

29 marca (niedziela)

9:00                         ogłoszenie wyników II etapu konkursu
9:15 – 10:00            III etap pisemny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
10:00 – 11:00          III etap ustny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
11:11 – 14:14          TANDEM-EAR-GAME gra zespołowa dostępna dla wszystkich  (start: Sala Koncertowa AMKL)
14:45 – 15:45          Ogłoszenie wyników i zakończenie mYear 2020 (Sala Koncertowa AMKL)

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie i kolejności wydarzeń konkursowych
Aktualizacja programu: 14 lutego 2020 

Obserwatorom zgłoszonym przez formularz zgłoszeniowy proponujemy:

27 marca (piątek)
13:30 – 13,45              Otwarcie Festiwalu mYear 2020 (Sala Koncertowa AMKL)
uczestnictwo w wybranych zadaniach mYear, m.in.:
14:00 – 15:00            I etap pisemny: ARKUSZE  (Sala Koncertowa AMKL)
16:00 – 17:30            I etap pisemny: mYear VARIA (Sala Koncertowa AMKL)
18:15 – 21:00             I etap pisemny: mYear LIVE

28 marca (sobota)

Wykłady, prezentacje, warsztaty poświęcone różnym kontekstom i rodzajom pamięci

Pamiętasz to co słyszysz? Słyszysz to co pamiętasz?

moderator: dr hab. Tomasz Kienik

12:00 – 12:15     otwarcie części panelu wykładowego
12:15 – 13:00    dr Amelia Golema (AMKL we Wrocławiu)
                             MyMemory  jako forma cykliczna 3-częściowa pt. „MindMusicMemory”
13:15 – 14:00    dr Marcin Strzelecki (AM w Krakowie)
                             Pamięć muzyczna: Poradnik użytkownika
14:00 – 14:50    przerwa 
14:50 – 15:30    dr Grażyna Paciorek-Draus (UMFC w Warszawie)
                              Pamięć a kształcenie słuchu muzycznego – przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w dydaktyce
15:30 – 16:00    dyskusja z zaproszonymi gośćmi, autorami wystąpień

 
uczestnictwo (obserwacja) w wybranych zadaniach mYear, m.in.:

9:10 – 11,30             II etap pisemny/praktyczny: mYear NEW HORIZONS
19:00 – 21:00          II etap praktyczny mY sounds (sale i teren AMKL)

29 marca (niedziela)
uczestnictwo w wybranych zadaniach mYear, m.in.:
9:15 – 10:00            III etap pisemny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
10:00 – 11:00          III etap ustny otwarty (Sala Koncertowa AMKL)
11:11 – 14:14          TANDEM-EAR-GAME gra zespołowa dostępna dla wszystkich  (start: Sala Koncertowa AMKL)
14:45 – 15:45          Ogłoszenie wyników i zakończenie mYear 2020 (Sala Koncertowa AMKL)

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie i kolejności wydarzeń konkursowych
Aktualizacja programu: 14 lutego 2020

 

Mieszkańców Wrocławia oraz Gości zapraszamy na…
spotkanie z własnym słuchem.

 

Jaki jest mój słuch? Jaki jest mYear?


28 marca w godz. 16-18:30 możesz przyjść od Akademii Muzycznej we Wrocławiu i otrzymać diagnozę opisującą potrafi Twój słuch muzyczny!*

Krótkie spotkanie z melodiami przygotowanymi przez naszych muzyków jest szybkie, przyjemne i bezbolesne… Spędzisz kilkanaście minut w towarzystwie ciekawych dźwięków, po czym Twój słuch otrzyma od nas specjalny certyfikat obrazujący jego muzyczny potencjał.

*Spotkanie Twojego słuchu z naszą muzyką nie jest badaniem medycznym ani paramedycznym. Nie badamy ubytków słuchu, ani nie realizujemy badań audiometrycznych. Zajmujemy się muzyką i słuchem muzycznym.
Po zapoznaniu Cię ze specjalnie przygotowanymi przykładami dźwiękowymi, będziemy mogli wypowiedzieć się jak reaguje Twój słuch, jakie są Twoje słuchowe kompetencje muzyczne, np. jak na tle innych osób postrzegasz wysokości dźwięków, tempo, czy masz tzw. „słuch absolutny”, co w muzyce słyszysz lepiej niż inni.

mYear 2020