Często zadawane pytania

Czy aby rozwiązywać ćwiczenia mYear muszę mieć słuch absolutny?

Nie! Oczekujemy muzykalności, otwartości i ciekawości świata dźwięków.

Czy nauczyciele muszą zgłaszać swój przyjazd na mYear?

Powinni – jeśli chcą skorzystać z wykładów i dostępu do wybranych zadań. Miejsce na w salach rezerwujemy tylko dla osób zgłaszających swój przyjazd.

Jaka jest opłata wpisowa od UCZNIA / STUDENTA / UCZESTNIKA konkursów?​

Od wielu lat NIE PODNOSIMY  opłaty wpisowej od uczestników konkursów – wynosi: 60 zł.

Czy nauczyciele płacą za udział w części wykładowej oraz otrzymane materiały?

Nie, koszt wykładów dla zgłoszonych nauczycieli pokrywa AMKL.

A jeśli ćwiczenia okażą się dla mnie zbyt trudne?

Zadania rozwiązujemy anonimowo – posługując się wylosowanymi godłami, niezależnie od wyników w poszczególnych etapach do końca Festiwalu można rozwiązywać je nawet „na własną rękę”.

Czy uczelnia (AMKL) wystawia zaświadczenia o udziale w wykładach?

AMKL nie wydaje osobnych zaświadczeń o wysłuchaniu  prelekcji festiwalowych (ale oczywiście potwierdzamy przyjazd na delegacjach przedłożonych przez nauczycieli) . Dla uczestników konkursu przygotowujemy specjalne dyplomy uczestnictwa w mYear.