Często zadawane pytania

Czy aby rozwiązywać ćwiczenia mYear muszę mieć słuch absolutny?

Nie! Oczekujemy muzykalności, otwartości i ciekawości świata dźwięków.

Czy nauczyciele muszą zgłaszać swój przyjazd na mYear?

Powinni – jeśli chcą skorzystać z wykładów i dostępu do wybranych zadań. Miejsce na w salach rezerwujemy tylko dla osób zgłaszających swój przyjazd.

Wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy na stronie. czy dostanę mail z potwierdzeniem?

Po wysłaniu formularza system rejestracyjny automatycznie wyświetli na ekranie komunikat o zapisaniu zgłoszenia. Nie zostanie wysłany dodatkowy mail tylko w tej sprawie. Kolejne maile będą przychodziły na podany adres dopiero, kiedy będziemy chcieli przekazać kolejne informacje.

JAK PRZESŁAĆ WYMAGANĄ ZGODĘ RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO?

W myśl regulaminu – najlepiej zrobić to po prostu na adres uczelni (listem: Pl. Jana Pawła II 2 ; 50-043 Wrocław). Alternatywnie można przesłać skan zgody na adres mailowy myear@myear.pl  , ale wówczas niezawodnie należy pamiętać o zabraniu do Wrocławia „oryginału”.

CZY NAUCZYCIELE PŁACĄ ZA UDZIAŁ W CZĘŚCI WYKŁADOWEJ ORAZ OTRZYMANE MATERIAŁY?

Nie, koszt wykładów dla zgłoszonych nauczycieli pokrywa AMKL ze środków własnych oraz funduszy publicznych. Oczywiście festiwal to w dzisiejszych realiach szczególnie duże wyzwanie finansowe, ale m.in. dzięki wsparciu Gminy Wrocław możemy zaoferować gościom tak przyjazne zaproszenie.

Symboliczne wpisowe uiszczają jedynie uczestnicy części konkursowej.

JAKA JEST OPŁATA WPISOWA OD UCZESTNIKÓW CZĘŚCI KONKURSOWEJ? NA JAKIE KONTO JEJ DOKONAĆ?

Od wielu lat NIE PODNOSIMY  opłaty wpisowej od uczestników konkursów – wynosi: 60 zł.
Numer konta podany jest w Regulaminie Konkursu oraz poniżej:
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428 (Santander Bank Polska SA)  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, koniecznie z podaniem nazwiska uczestnika i dopiskiem „mYear 2022”. 

A jeśli ćwiczenia okażą się dla mnie zbyt trudne?

Zadania rozwiązujemy anonimowo – posługując się wylosowanymi godłami, niezależnie od wyników w poszczególnych etapach do końca Festiwalu można rozwiązywać je nawet „na własną rękę”.

Czy uczelnia (AMKL) wystawia zaświadczenia o udziale w wykładach?

AMKL nie wydaje osobnych zaświadczeń o wysłuchaniu  prelekcji festiwalowych (ale oczywiście potwierdzamy przyjazd na delegacjach przedłożonych przez nauczycieli) . Dla uczestników konkursu przygotowujemy specjalne dyplomy uczestnictwa w mYear.

Czy ZADANIA/ARKUSZE/POLECENIA będą tłumaczone na język angielskI/Niemiecki/ukraiński?

Nie. Językiem, w którym prezentowane i realizowane są zadania jest język polski. Z uwagi na charakter ćwiczeń związany z refleksem muzycznym, zręcznością w komunikacji z wykorzystaniem muzycznej terminologii, nie możemy zróżnicować tegorocznych zadań pod kątem wielojęzycznych opisów. Planujemy w przyszłości edycję międzynarodową mYear, ale w roku bieżącym wydarzenie odbywa się w języku polskim.

CZY MOJE ZGŁOSZENIE do konkursu / MOJA WPŁATA WPISOWEGO - dotarły na czas?

Zgłoszenia na formularzach on-line wypełnione do 20 X zapisane zostały na listach uczestników automatycznie. Opłaty wpisowe są weryfikowane w ciągu kilku dni po zamknięciu listy uczestników kategorii konkursowych – a zatem ewentualne opóźnienie z powodu czasu trwania samego transferu bankowego nie powoduje usunięcia z listy uczestników. Dokonując wpłaty do 20 X nie trzeba jej zatem dodatkowo potwierdzać.